Centrum voor handanalyse

 

De wetenschap kent zijn roots in het oude India waar we veel terugvinden in de oude overlevering van de Veda's. De vroegste Veda's dateren volgens de mythologie van 1500 voor Christus en vormen de heilige geschriften van het hindoeïsme. In het Sanskriet vinden we een tekst genaamd ’ HAST SAMUDRIK SHASTRA’ wat kan worden vertaald door ‘ Oceaan van kennis over handanalyse’.
In de Veda's vinden we de oorsprong van verschillende disciplines uit de psychomorfologie zoals galaatsanalyse, voetanalyse en het meest gedetailleerde systeem nl. de handanalyse. Er zijn ook verbanden met de astrologie. Vandaar dat nog steeds veel termen uit de astrologie gebruikt worden bij handanalyse.

Moderne handanalyse is een empirische wetenschap en is een onderdeel van de psycho-morfologie.

De psychomorfologie bestudeert de samenhang tussen fysische eigenschappen en de psychologische kenmerken. Andere deelgebieden zijn o.a. iriscopie en gelaatkunde.

Handanalyse baseert zich dus niet enkel op de lijnen in de hand (handlijnkunde) maar ook op andere fysieke kenmerken van de handen. Kleur, temperatuur, vingers, heuvels, huidstructuur... ze vormen samen één geheel.

Het wordt gebruikt om je een inzicht te geven in je psyche. Het geeft een duidelijk beeld van je psychologische kenmerken, je sterke kanten en je minder goede kanten, waar je voldoening uit haalt en wat je afremt. Zei Plato niet : “ Zelfkennis is het begin van alle wijsheid. “ ?

 

 


Oorzaken van diskrediet:

  (vrij vertaald uit Katakkar:)

 

Het is nodig voor elke student van handlijnkunde om te weten waarom dit onderwerp nooit geaccepteerd is geweest als een wereldwijde studie. Vele oorzaken hebben bijgedragen tot de verbastering van handlijnkunde. Er is een ingeburgerd vooroordeel van de meerderheid van het onderwezen publiek, die handlijnkunde voornamelijk zien als een bijgeloof en het veroordelen op basis van het feit dat de moderne wetenschap het verwerpt. Maar ze zouden moeten zien dat wat zij in dit atoomtijdperk als onbelangrijk bestempelen, enorme kracht bezit omdat het atoom onmetelijke belangrijkheid heeft verworven. Als handlijnkunde door hun gezien wordt als te onbelangrijk voor hun aandacht, wil ik hen erop wijzen dat veel van de grootste waarheden ooit als onbelangrijk werden gezien en nu bronnen zijn geworden van enorme kracht. Een andere reden voor de verbastering van deze wetenschap is omdat vele moderne auteurs nog steeds de oude werkwijze gebruiken die ondanks de vele veranderingen niet wetenschappelijk gefundeerd is. Dit samen met onwetende mensen die de handlijnkunde praktiseren, hebben handlijnkunde in diskrediet gebracht. Ten derde heeft de wetenschap de studie van de hand krachtig genegeerd, ongeacht het feit dat occultisme de basis heeft gevormd voor wetenschappelijke ontdekkingen, dat astronomie geëvolueerd is uit sterrenkunde, dat chemie geëvolueerd is uit alchemie, dat occultisme het pad naar het denken heeft geopend en dit leidde tot de ontwikkeling van filosofie en psychologie. Het taboe dat wetenschappers heeft gedreven tot het uitbannen van handlijnkunde uit hun onderzoeken heeft tot gevolg dat de studie bijna helemaal in de handen van charlatans is gevallen.
Wijze mensen zijn onwetend voor een heleboel dingen, wat later elke normale student te weten komt. Elke dag worden studies zoals de wetenschap van de hand concreter en exacter. Ooit werd de studie van de hand gezien als esoterisch en mystiek. ‘Mystiek’ zegt Bain is verwant met 'uitleg'; het betekent iets begrijpelijk genoeg als een feit, maar geen rekenschap voor gegeven, niet door een wet, principe of begrip bepaald. De eb en vloed van de getijden, de koersen van planeten, satellieten en kometen zijn begrepen als feiten van alle tijden, maar zij werden beschouwd als mysteries tot Newton ze uitlegde aan de hand van zijn wet van zwaartekracht. Zo is het ook met de wetenschap van handlezen. Ook al werd het beschouwd als een occulte studie tot nu, wetenschappelijk onderzoek heeft bewezen dat het niet doorgaat voor het occulte symbool dat het altijd was, maar dat het bestudeerd en gepraktiseerd kan worden zoals elke andere wetenschap.

 Is Handanalyse een wetenschap?

Ja dat is het. Het is een empirische wetenschap.

 

Empirische wetenschap is letterlijk wetenschap gebaseerd op ervaring en/of proefondervindelijke uitkomsten.
Als zodanig is empirische wetenschap tegenovergesteld aan formele wetenschap.
De formele wetenschap is juist niet op ervaring maar op a priori ofwel ervarings-onafhankelijke beginselen gebaseerd. De formele wetenschap zoekt rationele verklaringen en bewijzen.
Vergelijkbare voorbeelden van empirische wetenschappen zijn natuurkunde, scheikunde en sociologie.
Andere empirische wetenschappen zoals literatuurwetenschap, geschiedenis en godsdienstwetenschap doen over het algemeen geen proeven, maar steunen vaak meer op analyse van geschriften en documenten. Het verzamelen van data via 'waarnemingen' en het statistisch bewerken hiervan vormen in toenemende mate een onderdeel van dit soort wetenschappen, zodat wel gezegd wordt dat zij inmiddels een empirische traditie hebben.

 

 

 

Copyright © 2015. All Rights Reserved.